Software

Interface EDOOKIT slouží k propojení přístupového a docházkového teminálu DiSafe (Disciple Safe = bezpečný žák) se školním systémem EDOOKIT.

Bezpečné řešení RFID ke stažení v PDF:

Datasheet bezpecne reseni RFID A5 CZ

Hra Bingo se hraje zejména v zábavních střediscích, pohostinstvích, pivnicích, restauracích, hernách, na společenských akcích, konferencích a podobně, a to  následovně: Na určitou celou hodinu je předem vyhlášeno datum a čas zahájení losování hry Bingo (ideální jsou „hluchá“ místa, jako například ve dvě hodiny odpoledne nebo v neděli v deset hodin dopoledne). Vyhlášení se provádí nejčastěji prostřednictvím tištěného reklamního textu na všech účtenkách, pomocí letáčků umístěných na stolech, na dveřích, u baru, rozdávaných na ulici před vchodem, ale také e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí, formou SMS, v denním tisku, atd. Do této doby je také každému zákazníkovi, který si zakoupí nějaké zboží či úplně zdarma, vytisknut Bingo tiket.