Restaurační provozy

 

BINGO

Přivádí do provozů mnoho nových zákazníků. Největší výhodou je samozřejmě skutečnost, že zákazníci stále konzumují během čekání na losování i během samotné hry. Každému zákazníkovi, který si koupí vybrané nebo uhradí účet vyšší než určenou částku je vytisknut BINGO tiket. Ideální je, jestliže je vlastní hra naplánována na dny a hodiny ve kterých restaurace není hojně navštěvována (odpoledne, neděle…), čímž se vykryjí ztrátové časy restaurace a zvýší se obrat.

Dostupný produkt