Zábavní podnik na bázi virtuální reality

FILOZOFIE

Technologie virtuální reality v současné době prožívají své třetí znovuzrození. Původní řešení nebyla totiž komerčně úspěšná zejména z důvodů nízkého rozlišení (viditelnosti jednotlivých pixelů) a nízkého výpočetního výkonu (trhání obrazu při pohybu hlavou). Dnes jsou tyto nevýhody sice již odstraněny, ale stále ještě přetrvává zásadní nedostatek kvalitních softwarových aplikací pro virtuální realitu. Níže popsané nové řešení však přináší navíc ještě další přidané hodnoty k virtuální realitě, a to „reálné příběhy“, tedy další dimenze vnímání virtuální reality. Stávající řešení virtuální reality jsou totiž degradována do role pouhých „kolotočů“ a nevyužívají všech možností, které dostupné technologie nabízejí. Konečným cílem tohoto řešení je pak vytvoření opakovatelného modelu zábavního podniku na bázi virtuální reality a jeho postupná „instalace“ ve všech dostupných metropolích.

 CÍLE

Základním cílem tohoto inovačního řešení je vybudování pilotního zábavního střediska, které se bude skládat z několika místností. Zákazníci pak budou, po zaplacení vstupného, procházet ve skupinkách o dvanácti osobách jednou místností za druhou. Každá skupina bude mít svého průvodce, který bude oděn do „velitelského“ futuristického kosmického oděvu a bude vybaven náhlavní bezdrátovou soupravou s vysílačkou, nezbytnou mimo jiné pro koordinaci pohybu skupin zákazníků po zábavním centru. Dokud totiž jedna skupina neopustí místnost, nesmí do ní vstoupit další skupina. Průvodce musí být vybrán a vyškolen tak, aby byl schopen hrát svou roli maximálně přesvědčivě. Průvodce tedy musí svým chováním, jednáním, pohyby, způsobem řeči a mimikou přesvědčit většinu zákazníků ve skupině, že nejde jenom o pouhou hru, ale seriózní experiment sledující a vyhodnocující chování a jednání nevycvičených astronautů při cestě na jinou planetu a zpět. Dalším cílem je odladit chod tohoto pilotního zábavního střediska k téměř úplné dokonalosti a poté replikovat tato zábavní střediska v podstatě „jedna ku jedné“ do dalších měst po celém světě.

POSTUPY

Po zaplacení vstupného bude zákazníkům ihned v pokladně přidělen bezdrátový vibrační náramek s čipem, který si zákazníci budou muset připevnit na zápěstí. Současně každému zákazníkovi bude přidělena automaticky vygenerovaná přezdívka (pokladní zadá do systému pohlaví, věkovou kategorii a jazyk zákazníka). Přezdívku si bude moci zákazník také změnit na svou vlastní, ale pouze předem napsanou na formuláři, spolu s podepsaným souhlasem zákazníka s dodržováním návštěvního řádu (aby se nezdržoval průchod pokladnou vymýšlením a změnám přezdívek až u pokladny). Za účelem uložení cenností budou v pokladně navíc umístěny malé i větší skříňky (pod přímým dohledem pokladních), uzamykatelné čipem v náramku. Vstup dětí bude výškově omezen, a to měřením minimální výšky například 130 centimetrů průchodní brankou u pokladny. V pokladně bude možné také v automatech zakoupit památkové kosmické předměty, kávu a nealkoholické nápoje.

Určený průvodce poprvé přichází ke své skupině zákazníků u pokladny, podle údajů z laptopu svolává členy skupiny dohromady, sděluje jim základní ponaučení a uvádí je do šatny, kde je také průběžně instruuje ohledně dalších postupů.

Zákazníci tedy s průvodcem přejdou dveřmi do šatny, kde si dle pokynů průvodce odloží své svršky a zavazadla do skříněk se zámky na čip (bundy, kabáty, svetry, mikiny, batohy, aktovky, atd.). Kalhoty, sukně, trička, halenky, atd. si zákazníci ponechají. V šatně si také přes svoje šaty obléknou dle velikosti průvodcem přidělené papírové fluorescenční kosmické obleky na jedno použití. V šatně bude také přístup na toalety.

Skříňky v šatně budou členěny do barevných sektorů po dvanácti skříňkách, čímž budou současně tvořeny skupiny zákazníků (čísla skříněk budou zákazníkům přidělena vždy již v pokladně, a proto zákazníci, kteří chtějí být ve skupince spolu, se musí řadit k jedné pokladně, na což musí být předem výrazně a srozumitelně upozorněni). Šatna je jednou z největších místností, protože se zde střetává více skupin najednou, a to včetně přicházejících a odcházejících zákazníků. Vstup do další místnosti bude povolen pouze v originálním kosmickém obleku.

Jakmile se zákazníci převléknou, potom je průvodce odvede do další oslnivě zářivě bílé místnosti, kde bude všem zákazníkům elektronickými přístroji změřen krevní tlak, tělesná teplota a dechem obsah alkoholu v krvi (navržená povolená tolerance je do 0,8 promile, přičemž obsah alkoholu si budou zákazníci moci otestovat sami v automatu v pokladně, a to ještě před zakoupením vstupenky). Tato měření zákazníky ještě více vtáhnou do děje. Dále zde zákazníci budou průvodcem seznámeni se svými přezdívkami, proškoleni na havarijní a nouzové situace, a to včetně evakuace, bude vyzkoušena funkčnost všech vibračních náramků a zákazníci budou mimo jiné poučeni, že bez pokynů průvodce nesmí nikdy v žádných zařízeních vstávat, vystupovat z nich a podobně. Zde také průvodce zákazníkům rozdá polarizační brýle. Po celou dobu se bude v místnosti vznášet hologram plánu cesty, který zákazníkům průvodce podrobně vysvětlí.

Po proškolení průvodce zákazníky odvede do další místnosti, ve které bude vstup do vesmírného modulu na raketě. Modul bude umístěn na klasické hydraulické plošině, která však nebude při vstupu do modulu vidět. Průlez do modulu musí vypadat velmi solidně a bude se zavírat obdobně jako dveře do letadla. Zákazníci budou za asistence a instruktáže průvodcem připoutáni tříbodovými pásy ke kosmickým sedačkám a zákazníci si nasadí polarizační brýle.

Potom bude zákazníkům promítnut 3D film v kvalitě HD s letem v kosmu, a to nejen na přední promítací plochu, ale současně také do bočních obdélníkových okének. Před startem budou na přední obrazovce zobrazeny dveře hangáru, které se ve filmu před startem otevřou směrem nahoru (po zhasnutí osvětlení kabiny). Při průletu kolem hvězd bude instalovaná klimatizace topit tak, že bude v raketě horko, při průletech hlubokým vesmírem bude naopak chladit, takže bude v modulu až zima. U hvězd potom zákazníci ucítí také ozón (vyvíjený generátorem ozónu). Při průletu rojem meteoritů se kromě plošiny všem zákazníkům rozvibrují také jejich náramky. Raketa proletí červí dírou, bude se vznášet u vzdálených pestrobarevných galaxií a „nekontrolovatelně“ padat na cizí planetu, a to ještě mnohem napínavěji, než například ve filmu Kontakt.

Celou cestu vesmírem bude živě komentovat průvodce v reproduktorech ze své náhlavní soupravy a jako podkreslení budou po celou dobu letu přehrávány zvukové ruchy (raketové motory, orientační trysky, úniky vzduchu, cvakání „relátek“ a podobně). Při hlasitých zvucích se průvodce na chvíli odmlčí a poté vysvětlí, o jaký hluk se jednalo. Nakonec raketa doletí až k cíli, ke vzdálené planetě (například na Mars). Po ukončení projekce se musí modul vyvětrat od ozónu, aby byl jeho vývin pro další zákazníky opět šokem. Filmů bude vytvořeno více, ze začátku minimálně dva, aby zákazníci, kteří již cestu absolvovali, si mohli příště vybrat zase nový zážitek.

Zákazníci vystoupí z modulu protilehlými dveřmi do další místnosti, ve které bude umístěno dvanáct malých hydraulických plošinek, každá pro jednu osobu. Každá plošina bude vypadat jako miniaturní kosmický rover, obdobný jakým byl LRV (Lunar Roving Vehicle) na Měsíci. Celý „hangár“ bude osvětlen pouze UV světlem, takže svítit budou pouze obleky zákazníků, fluorescenční barvou natřené rovery, palubní desky roverů a v přední části hangáru na zeď promítaná roletová vrata hangáru.

Každý rover bude mít svoji svítící palubní desku s displejem, přičemž zákazníci se ke svému roveru identifikují svým čipovým náramkem. Za asistence průvodce se zákazníci v roverech zajistí tříbodovými bezpečnostními pásy a nasadí si virtuální helmy. Ve virtuální aplikaci (ve svých virtuálních helmách) zákazníci uvidí všechny ostatní rovery, na kterých budou navíc virtuálně napsány přezdívky zákazníků a samozřejmě virtuálně uvidí celý hangár včetně roletových vrat.

Jakmile se budou všichni zákazníci orientovat ve vertikálním prostoru a základním ovládání svého roveru, potom se dveře hangáru ve vertikální projekci i ve stabilní filmové projekci pomalu otevřou směrem nahoru. Za reálnými vraty bude promítán statický 3D obraz planety, ve virtuální realitě pak počítačový program zajistí 3D projekci každému zákazníkovi zvlášť. Současně se po otevření vrat začne vyvíjet pach spáleného střelného prachu (podle reálných zkušeností astronautů z mise Apollo). Poté se promítané „stabilní“ dveře hangáru opět uzavřou pro případ, že by si některý ze zákazníků sejmul virtuální helmu (aby se pak ocitnul zpět ve skutečném zavřeném hangáru).

Zákazníci pak samostatně virtuálně vyjedou z hangáru a budou se moci pohybovat libovolně po planetě, přičemž uvidí i rovery ostatních kolegů (včetně jejich přezdívek viditelně zobrazených na roverech). Budou tedy moci například také závodit. Rovery se budou řídit dvěma pákami pro pravou a levou ruku tzv. „rajčáky“ jako v tanku a dvěma pedály (brzda a plyn na pravou nohu). Zařízení pro sběr vzorků se bude ovládat dvěma tlačítky na rajčácích (nahoru a dolů). Při srážce roverů nedojde k jejich poškození (rovery se u sebe pouze prudce zastaví). Úkolem všech zúčastněných bude nalézt na planetě co nejvíce vzorků a odebrat je virtuálním sběrným zařízením na roveru. Zákazník, který na planetě nasbírá co nejvíce určených vzorků, bude mít slevu na další vstup do zábavního centra (například první 20%, druhý 10% a třetí v pořadí 5% slevy). Tím se zanese do celého procesu faktor soutěživosti. Hydraulické plošinky každého roveru budou simulovat rozjezdy, brzdění, zatáčení, nerovnosti, jízdu do kopce a z kopce, atd. pro každého zákazníka samostatně. Nerovnosti a provoz zařízení na sběr vzorků budou rovněž zdůrazňovány vibracemi zápěstních náramků. Všichni zákazníci budou spojeni náhlavními soupravami a budou se tak vzájemně slyšet jako při internetových on-line hrách, přičemž hlasově je navíc povede průvodce. Jako podzvuk budou každému zákazníkovi zvlášť přidávány ruchy (brzdění, rozjíždění, zatáčení, pohyb ramene pro sběr vzorků, atd.), které ostatní zákazníci neuslyší.

Jestliže dojde k technické závadě roveru (hydraulické plošinky) nebo virtuální helmy, potom bude postiženému zákazníkovi poskytnuto další plné vstupné zdarma. Do doby opravy roveru se sníží počet zákazníků ve skupině (například na jedenáct zákazníků). Oprava musí probíhat výměnou vadných komponent za bezvadné (nebo celého roveru). V případě nevolnosti zákazníka si postižený zákazník může sejmout virtuální helmu, jeho aplikace se okamžitě vypne (helma rozpozná její sejmutí z hlavy) a zákazník se reálně ocitne v uzavřeném hangáru, přičemž může počkat na ostatní zákazníky nebo opustit hangár průchodem rovnou do šatny. Zákazník si z bezpečnostních důvodů za žádných okolností nesmí nasadit virtuální helmu, jestliže nesedí připoután v roveru, což musí zabezpečit průvodce.

Po ukončení času určeného pro sběr vzorků na planetě se všechny rovery virtuálně automaticky vrátí do hangáru bez zásahu obsluhy (samy od sebe zacouvají do hangáru) a každému zákazníkovi se ve virtuální helmě napíše text v jeho jazyce a do sluchátek se mu ozve srozumitelné namluvené hlášení v jeho jazyce, že si má sejmout virtuální helmu. Prostor hangáru bude nutné opět vyvětrat od „střelného prachu“, aby další zákazníci byli opět překvapeni jeho zápachem.

Zákazníci pak přejdou k dalšímu modulu na raketě (na hydraulické plošině pro 12 cestujících), kde jim bude promítnut další 3D film v HD kvalitě s návratem na zem. Tentokrát se bude jednat o starý ruský oprýskaný modul Mir. Let bude probíhat maximálně napínavě s  mnoha závadami a poruchami. Ruský modul bude muset dát přednost zásobovací lodi na měsíc například s reklamním nápisem Coca-Cola (placená reklama), se kterým se díky své chybě málem srazí, ale skutečně se střetne až s Apollem 13. Uprostřed letu bude vyvíjen „elektrický zápach“ spálené kabeláže. Po celou dobu bude let doprovázen zvuky explozí, skřípání, vrzání, klepání a nárazů. Zákazníci budou několikrát nezvladatelně padat a nakonec před přistáním urazí špičku mrakodrapu Empire State Building a pochodeň sochy Svobody. Náramky budou všem cestujícím vibrovat při každé srážce.

Dvě hydraulické plošiny jsou nutné pro případ poruchy jedné z nich, aby se v žádném případě nikdy zcela nezastavil chod zábavního centra. Po dobu opravy závady na velké hydraulické plošině budou zákazníci létat na planety a zpět pouze na jedné funkční plošině. V případě závady obou plošin pak budou zákazníci se slevou pouze jezdit v roverech po planetě.

Po návratu na Zemi proběhne hodnocení zákazníků, přidělování výherních a pamětních medailí a slev a prodej fotografií z kokpitů modulů. Potom se zákazníci přesunou do šatny, kde se převléknou do svých civilních oděvů. Kosmické obleky si zákazníci ponechají nebo je vyhodí do připravených košů, či je mohou znovu použít se slevou na vstupném (pokud nebudou poškozeny).

STRATEGIE

Průběh atrakce bude rozdělen do šesti časových úseků, každý po cca deseti minutách (s rezervou po patnácti minutách), takže průchod zábavním střediskem by měl každému zákazníkovi trvat šedesát až devadesát minut, což odpovídá například průměrné době prohlídky hradu či zámku.

Celé zábavní středisko bude nutné pojmenovat jinak, než „Virtuální realita“, protože tento pojem, po nezdařených projektech, pozbyl na potřebné poutavosti. Pracovní název projektu je „Space Odyssey“, zkráceně „Odyssey“, který se však bude muset změnit z důvodu autorských práv. Jistě se najdou údernější názvy, například: „Mars Attacks“, přestože se bude „létat“ i na jiné planety.

Velkou výhodou je skutečnost, že technologie lze jednoduše umístit do jakéhokoliv obchodního centra, ve kterém se nejlépe na jednom poschodí o ploše cca 400 metrů čtverečních vybudují jednoduché příčky ze sádrokartonu či jiného levného materiálu. Zábavní středisko tak může být kdekoliv realizováno v obchodních či výstavních prostorách a podobně. Další výhodou je snadná přemístitelnost.

Další výhodou je skutečnost, že se aplikace budou vyvíjet pro neznámé prostředí na cizích planetách, což je jednodušší, než zpracování konkrétních míst na zemi. Pro první aplikace apk budou použity snadno dostupné snímky z Měsíce a Marsu.

Prostor pro pilotní projekt musí být vybrán u stanice metra, navíc s dostatečným počtem vyhrazených parkovacích míst. V blízkosti střediska by měla být moderní restaurace, se kterou bude navázána úzká spolupráce. Zábavní středisko může provozovat i vlastní restauraci, a to s kosmickým vybavením a výzdobou, obsluhou v kosmických oblecích, kosmickou stravou a nápoji, kosmickou hudbou, promítanými filmy z kosmu, záběry z prostoru zábavního střediska a podobně.

S postupným rozvojem střediska bude nutné aplikace doplňovat a rozšiřovat, létat na různé jiné planety, honit tam mimozemšťany, artefakty sbírat například i pod vodou, v minulosti, v budoucnosti a podobně, přičemž hardware vždy zůstává původní. Marketingové strategie jsou řešeny v samostatném dokumentu.