Parapodium TwinChair

Princip řešení spočívá v elektronickém snímání polohy imobilního pacienta, bezdrátovém zasílání dat do počítače, vyhodnocení těchto údajů prostřednictvím sofistikovaného softwaru a interaktivním zobrazování výsledků imobilnímu pacientovi na monitoru počítače. Vývoj probíhá ve spolupráci se společností Meyra.

Zařízení  bylo otestováno v Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno za spolupráce s ortopedem Prof. MUDr. Janem Poulem, CSc. a Ing. Pavlínkou Mackovou z Laboratoře chůze. Testované řešení umožňuje základní cvičení imobilních pacientů.

Na základě testování v Dětské nemocnici nyní dochází k úpravám Parapodia TwinChair. Zjednodušuje se nastavování Parapodia pro různě vysoké pacienty, současně je upravován hardware a firmware TwinChair, zejména z důvodu snadnějšího nastavování nulové polohy a maximálních výkyvů zařízení, a v neposlední řadě jsou do software TwinChair pro PC začleňovány a laděny mnohem složitější alogoritmy potřebné pro cvičení imobilních pacientů při simulaci jejich chůze.

Posudek Prof. MUDr. Jana Poula, CSc

Návod k použití Parapodia TwinChair ke stažení
Lékařské informace k Parapodiu TwinChair ke stažení
Prohlášení o shodě Parapodium TwinChair ke stažení