Software

Interface Edookit slouží k propojení přístupového a docházkového teminálu DiSafe (Disciple Safe = bezpečný žák) se školním systémem Edookit. Tento interface již nevyžaduje žádný další docházkový nebo přístupový systém, veškeré funkce se již ovládají přímo ze systému Edookit.

Většina současných přístupových, docházkových, zabezpečovacích a dalších  systémů je založena na bezkontaktním čtení pouhého jednoduchého nešifrovaného čísla UID (User IDentifier), které lze velmi snadno kopírovat, emulovat (napodobovat) a simulovat, tedy jednoduše zneužívat. Bezpečné RFID řešení tyto problémy elimunuje.

Software Bingo uchovává veškeré údaje o vytvořených hrách, vydaných tiketech, losování, vyhodnocených tiketech, atd. Práci s programem tedy může uživatel kdykoli přerušit. Hra je tak uložena a lze se k ní kdykoli vrátit.